Home » Sprawozdania z działalności

Sprawozdania z działalności

Sprawozdania z działalności naszej fundacji:

Rok 2022

Sprawozdanie za 2022 rok.

Rok 2021

Sprawozdanie za 2021 rok.

Rok 2020

Sprawozdanie Merytoryczne za 2020 rok.

Sprawozdanie Finansowe  za 2020 rok.

Rok 2019

Sprawozdanie Merytoryczne za 2019 rok.

Sprawozdanie Finansowe  za 2019 rok.

Rok 2018

Sprawozdanie Merytoryczne za 2018 rok.

Sprawozdanie Finansowe  za 2018 rok.

Rok 2017

Sprawozdanie za 2017 rok.

Rok 2016

Sprawozdanie za 2016 rok.

Rok 2015

Sprawozdanie za 2015 rok.

Rok 2014

sprawozdanie_2014Protokółuchwała 1uchwała 2załącznik

Rok 2013

sprawozdanie_2013uchwała 1uchwała 2lista obecności

Rok 2012

sprawozdanie_2012

Rok 2011

sprawozdanie_2011

Rok 2010

sprawozdanie_2010

Rok 2009

sprawozdanie_2009