Home » Przekaż nam darowiznę

Przekaż nam darowiznę

1. Wpłata on-line 

 

2. Wpłaty darowizn na konto bankowe:

Fundacja Domowe Hospicjum Dziecięce Promyczek
ul. Gabriela Narutowicza 80
05-400 Otwock
KRS 0000336442
NIP113-2777- 973
Regon 142009873
konto 34-1240-1037-1111-0010-2851-5903

Konto do wpłat walutowych
Bank Pekao SA
SWIFT/BIC : PKOP PL PW
NUMER RACHUNKU W FORMACIE IBAN W EUR
PL 34 1240 1037 1978 0010 3602 3227

promyczek - ulotka 12.05 do netu 1200px

6% Darowizna PIT
– Przekazanie darowizny pieniężnej na konto bankowe Fundacji w ramach odliczenia 6% dochodu, wykazując darowiznę w zeznaniu PIT
Osoba przekazująca darowiznę pieniężną na rzecz Fundacji Domowe Hospicjum Dziecięce Promyczek może odliczyć wydatki z tytułu darowizn na rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego i skorzystać z odliczenia w zeznaniu PIT w ramach limitu 6% dochodu.

10% Darowizna pieniężna CIT
– Przekazanie darowizny pieniężnej na konto bankowe Fundacji w ramach odliczenia 10% dochodu, wykazując darowiznę w zeznaniu CIT
Przedsiębiorca przekazujący darowiznę pieniężną na rzecz Fundacji Domowe Hospicjum Dziecięce Promyczek może odliczyć wydatki z tytułu darowizn na rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego i skorzystać z odliczenia w zeznaniu CIT w ramach limitu 10% dochodu.

10% Darowizna rzeczowa CIT
– Przekazanie darowizny rzeczowej (sprzęt medyczny, wyposażenie) dla Fundacji w ramach odliczenia 10% dochodu, wykazując wartość darowizny w zeznaniu CIT
Przedsiębiorca przekazujący darowiznę rzeczową na rzecz Fundacji może odliczyć wydatki z tytułu darowizn na rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego i skorzystać z odliczenia w zeznaniu CIT w ramach limitu 10% dochodu. Warunkiem koniecznym skorzystania z odliczenia tej darowizny jest dokument określający jej wartość finansową oraz uzyskanie oświadczenia Fundacji Domowe Hospicjum Dziecięce Promyczek o uzyskaniu darowizny rzeczowej (np. sprzęt medyczny, meble, etc.)

Darowizna rzeczowa z odliczeniem VAT
– Przekazanie przez producenta darowizny rzeczowej (sprzęt medyczny, wyposażenie, produkty) dla Fundacji Domowe Hospicjum Dziecięce Promyczek w ramach odliczenia VAT. Przedsiębiorca, będący producentem danych towarów może przekazać je bez wynagrodzenia, w ramach darowizny rzeczowej (dostawa towarów), z przeznaczeniem na działalność Fundacji Domowe Hospicjum Dziecięce Promyczek. Taka darowizna stanowi bezpośrednio koszt uzyskania przychodu oraz podlega zwolnieniu z VAT z zachowaniem prawa do odliczenia VAT naliczonego. Darowizna musi być udokumentowana.