Home » Domowe Hospicjum Dziecięce Promyczek

Domowe Hospicjum Dziecięce Promyczek

Domowe Hospicjum Dziecięce „Promyczek” od  2010 roku obejmuje domową opieką paliatywną nieuleczalnie chore i umierające dzieci z kilku powiatów województwa mazowieckiego. „Promyczek” zapewnia całodobową i całotygodniową opiekę medyczną, psychologiczną, duchową chorym dzieciom przebywającym w swoich rodzinnych domach, bezpłatnie wypożycza im niezbędny sprzęt medyczny oraz udziela wsparcia socjalnego psychologicznego rodzinom, które z powodu choroby dziecka znalazły się w trudnej sytuacji materialnej. Po opieką hospicjum okresowo przebywa do 30 małych pacjentów.

Dołącz do nas i wspieraj podopiecznych „Promyczka”.

Wpłaty darowizn na rzecz Hospicjum Dla Dzieci można dokonywać na konto:

Fundacja Domowe Hospicjum Dziecięce Promyczek Narutowicza 80 05-400 Otwock

konto 34-1240-1037-1111-0010-2851-5903

tel. 509 731 513

____________________________

Since 2010, home hospice for children „Promyczek” has been providing home palliative care to terminally ill and dying children from several districts of Mazowieckie Voivodeship. „Promyczek” provides round-the-clock and all-week medical, psychological and spiritual care to sick children staying in their family homes, lends them the necessary medical equipment free of charge and provides psychological support to families who find themselves in a difficult financial situation due to the child’s illness. Up to 30 children temporarily stay under the care of the hospice.

Join us and support the patients of „Promyczek”.

Donations to the Hospice for Children can be made to the bank account:

Fundacja Domowe Hospicjum Dziecięce Promyczek Narutowicza Street 80 05-400 Otwock

account 34-1240-1037-1111-0010-2851-5903

tel. 509 731 513