Home » Zarząd fundacji

Zarząd fundacji

Zarząd Fundacji Domowe Hospicjum Dziecięce Promyczek

  • Prezes – Paweł Dobrzyński
  • Członek Zarządu – Jarosław Kozuba
  • Członek Zarządu – Aneta Fedurek