Home » Activity reports

Activity reports

Reports on the activities of our foundation:

Sprawozdania z działalności naszej fundacji:

2020 year

Sprawozdanie Merytoryczne za 2020 rok.

Sprawozdanie Finansowe  za 2020 rok.

2019 year

Sprawozdanie Merytoryczne za 2019 rok.

Sprawozdanie Finansowe  za 2019 rok.

2018 year

Sprawozdanie Merytoryczne za 2018 rok.

Sprawozdanie Finansowe  za 2018 rok.

2017 year

Sprawozdanie za 2017 rok.

2016 year

Sprawozdanie za 2016 rok.

2015 year

Sprawozdanie za 2015 rok.

2014 year

sprawozdanie_2014Protokółuchwała 1uchwała 2załącznik

2013 year

sprawozdanie_2013uchwała 1uchwała 2lista obecności

2012 year

sprawozdanie_2012

2011 year

sprawozdanie_2011

2010 year

sprawozdanie_2010

2009 year

sprawozdanie_2009