Home »

Michałek

Michałek znalazł się na OIOMie z powodu niewydolności oddechowej. Konieczne było założenie tracheotomii, co spowodowało że Michałek zaczął powoli samodzielnie oddychać i dało szanse na odłączenie go od respiratora