Przyjaciele Nazaretu pomogli Promyczkowi

150 tys. zł trafiło do Fundacji Domowe Hospicjum Dziecięce Promyczek. Hospicjum za te pieniądze kupiło sprzęt medyczny oraz dwa Citroeny, którymi lekarze i pielęgniarki będą dojeżdżać do

podopiecznych. W niedzielę, 12 lutego 2017 samochody poświęcił ksiądz proboszcz Bogdan Sankowski.

– Samochód jest naszym podstawowym narzędziem pracy. Kiedy odwiedzamy dzieci, zabieramy sprzęt. Jedzie lekarz, pielęgniarka, psycholog czy pracownik socjalny – mówił Paweł Dobrzański, dyrektor hospicjum.

Samochody zostały oznaczone napisem: “Dar Mieszkańców Otwocka”, bo fundusze, za które zostały zakupione pochodziły głównie z darowizn i 1% podatku mieszkańców miasta.

W latach 2005 – 2016 Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Nazaret wspierało otwocki dom samotnej matki. Stworzyło m.in. program terapeutyczny dla podopiecznych, finansowało szkolenia pracowników
i współfinansowało ich zatrudnienie, zapewniało obsługę administracyjno-kadrową, organizowało warsztaty dla mieszkanek i akcje charytatywne, zbierało fundusze na rozbudowę domu. Wszyscy w
Stowarzyszeniu pracowali jako wolontariusze. W 2016 roku Siostry Orionistki zakończyły działalność Domu Nazaret. Niewykorzystane fundusze Stowarzyszenie przeznaczyło na pomoc fundacjom

działającym na rzecz dzieci i rodziny.

Przekazanie dotacji odbyło się 12 lutego w kościele św. Wincentego a’Paulo w Otwocku. Fundusze otrzymały:

150 000 zł – Fundacja Domowe Hospicjum Dziecięce Promyczek na zakup 2 samochodów osobowych i sprzętu medycznego dla podopiecznych z powiatu otwockiego
100 000 zł – Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę na cele inwestycyjne; fundacja m.in. buduje Ośrodek Pomocy Dzieciom w Warszawie
50 000 zł – Fundacja Rodzin Adopcyjnych na remont oddziału dla noworodków oczekujących na adopcję w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym w Otwocku

– Dzisiejsze wydarzenie stanowi niezbity dowód na to, że organizacje pozarządowe nie tylko doskonale dostrzegają potrzeby innych, ale również potrafią profesjonalnie i skutecznie działać. Konkretne rezultaty to dowód na uczciwe wykonane zadanie! – podsumował Prezydent Zbigniew Szczepaniak.

Więcej informacji:

http://www.domnazaret.com
http://www.otwock24.home.pl/?p=5809
http://www.tubaotwocka.pl/…/Przyjaciele-Domu-Nazaret-wsparl…