Podziękowania dla wolontariuszy z koła “W kręgu dobrych serc” ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ireny Sendlerowej w Otwocku

Pragniemy serdecznie podziękować za pomoc przy organizacji koncertu na rzecz DHD Promyczek w dniu 14.10.208 “Gitara i piórem” uczniom ze szkolnego koła wolontariatu “W kręgu dobrych serc” Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ireny Sendlerowej w Otwocku, których opiekunem jest pani Anna Strużyńska. Ogromne podziękowania składamy również wolontariuszom Klaudi, Rafałowi oraz Magdalenie, którzy po raz kolejny wsparli DHD Promyczek swoją bezinteresowna pomocą.

 

 

Wszystkim wolontariuszom serdecznie dziękujemy w imieniu naszych podopiecznych oraz ich rodzin.

Zespół DHD Promyczek