Patryk

Patryk ma 16 lat. Zachorował październiku 2016 roku. Choroba rozpoczęła się silnymi bólami głowy i wymiotami. Z tego powodu trafił do szpitala na ul.Niekłańską w Warszawie. Tam podjęto decyzję operacji głowy, w wyniku której usunięto część guza.

Po wyniku badania histopatologicznego postawiono diagnozę – złośliwy nowotwór płatów czołowych. Po diagnozie podjęto decyzję dalszego leczenia w Centrum Zdrowia Dziecka na oddziale onkologii w Międzylesiu. Zaproponowano tam leczenie 5 cykli chemii i 6 tygodniową radioterapię. Po radioterapii guz zaczął rosnąć. Zdecydowano się na ostateczną chemię, która okazała się również nieskuteczna. Stan szybko zaczął się pogarszać. Patryk stracił władzę w nogach, przestał chodzić i siedzieć samodzielnie. Lekarze dawali małe szanse na przeżycie, stan Patryka pogarszał się z każdym dniem.

Patryk trafił pod opiekę Domowego Hospicjum Dziecięcego PROMYCZEK 25 lipca 2017r. Po powrocie ze szpitala stan Patryka początkowo polepszał się. Nie miał dolegliwości bólowych, narzekał jedynie na ból pleców. Patryk jest pogodnym, wesołym chłopcem, uczestniczy aktywnie w zajęciach szkolnych, które odbywają się w domu. Pod koniec listopada stan Patyka zaczął się pogarszać, stracił apetyt i nie jest już tym samym chłopcem co przed chorobą. Jesteśmy bardzo wdzięczni za fachową i profesjonalną pomoc Promyczka . Bardzo nam pomagaj przejść wraz z Patrykiem w jego chorobie i cierpieniu. Dziękujemy całemu personelowi . Prosimy o MODLITWĘ dla Patryka