Odszedł nasz wolontariusz.

W poniedziałek 8 marca zmarł wspaniały człowiek, otwocczanin, społecznik, wolontariusz Promyczka oraz wielu innych organizacji charytatywnych -Rafał Umiński.

“Wspomnienie”

Niezawodny Wolontariusz Promyczka.

W poniedziałek, 8 marca w wieku 39 lat zmarł Rafał Umiński. Rafał był dobrze znanym w Otwocku wolontariuszem, społecznikiem. Z Rafałem poznałem się w latach 90’ w harcerstwie w Hufcu ZHP Otwock. Już jako harcerz angażował się w wydarzenia miejskie, charytatywne, kulturalne. Przez wiele lat był związany z Harcerskim Klubem Łączności „Pająk” przy Hufcu ZHP Otwock. Przez ostatnie 15 lat Rafał odnalazł swoje miejsce w wolontariacie. Jego bezinteresowna chęć niesienia pomocy potrzebującym zdominowała jego życie. Pracy wolontariusza oddawał się z pełnym zaangażowaniem, zarażając wszystkich swoim optymizmem i dobrocią serca. Zarówno dla mnie, jak i dla wielu osób z którymi współpracował, stawał się przyjacielem. Główną organizacją, w którą zaangażował się Rafał był wolontariat przy Domowych Hospicjum Dziecięcym Promyczek, który właściwe we dwóch zapoczątkowaliśmy w 2009 roku. Dziesiątki akcji charytatywnych, kwest, koncertów, zbiórek, w których zawsze był obecny, motywowały wielu do włączenia się w wolontariat Promyczka. Cały personel „Promyczka” dobrze znał Rafała. Hospicjum nie było jednak jedynym miejscem, w którym wolontariacko udzielał się Rafał. W ostatnim dziesięcioleciu działał również jako wolontariusz w Ośrodku Pomocy Społecznej w Otwocku, Centrum Interwencji Kryzysowej Caritas w Otwocku, Otwockim Towarzystwie Opieki Paliatywnej, Stowarzyszeniu „Chodź nad Świder”, Grupie Wolontariatu Festiwalu Świdermajer w Otwocku, Otwockim Sztabie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz Szlachetnej Paczce. Można by pewnie wymienić jeszcze kilka organizacji, o których mogłem nie wiedzieć. Potwierdzeniem jego zasług na polu wolontariatu są wyróżnienia i dyplomy uznania otrzymane od Władz samorządowych Miasta Otwock i Powiatu Otwockiego.

Rafale, w imieniu Grupy Wolontariatu, całego personelu oraz Zarządu Fundacji Domowego Hospicjum Dziecięcego Promyczek, dziękujemy, że byłeś częścią naszego Zespołu!

Serdeczne podziękowania składam na ręce Prezydenta Miasta Otwocka, Jarosława Margielskiego za wsparcie przy organizacji pochówku Rafała.

Piotr Kostrzewa